Aktualności

 
 

 

08-01-2018

Metodyka BIM w PNUIK. PNUIK podejmuje działania mające na celu ocenę zasadności i przygotowanie do wdrożenia stosowania metodyki BIM w przedsiębiorstwie. Mając na uwadze rozwój tej koncepcji w krajach zachodnich, czy też Skandynawskich, przewiduje się, że w ciągu najbliższych lat może stać się ona standardem lub nawet wymogiem kontraktowym. Dlatego też, obecnie, oprócz udziału w szkoleniach i konferencjach branżowych, trwają pracę nad budową modelu 3D obiektu inżynieryjnego, zawierającego elementy BIM. Powyższe pozwoli Spółce, podjąć kolejne kroki w ramach wdrożenia metodyki BIM.

PNUIK
31-12-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Ciągła wymiana szyn 60E1 w torze nr 1 linii nr 77 Janików – Świerże Górne w km 2,611 – 12,271 wraz z robotami towarzyszącymi

DSCN6717
29-12-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Rewitalizacja trzech przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie

DSCN6717

 

29-12-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Rewitalizacja trzech przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie

DSCN6717

 

27-12-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Wykonanie naprawy mostu na linii nr 191 Goleszów – Wisła Głębce w km 14,071

DSCN6717

 

30-11-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Wymiana torów i rozjazdów na stacji Świerże Górne linia nr 77 Janików – Świerże Górne oraz roboty towarzyszące

DSCN6717

 

23-11-2017

Kolejne zadanie zakończone. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem na jej podstawie remontu bieżącego wiaduktów w km 8,179;8,196 oraz ścian oporowych w km 8,103; 8,261 linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie.
DSCN6717

 

16-11-2017

Kolejne zadanie zakończone. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Swoszowice – Przeciszów w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”
DSCN6717

 

10-11-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Naprawa bieżąca oraz poprawa parametrów technicznych nawierzchni na stacji Kraków Nowa Huta w ramach „Programu naprawczego stacji Kraków Nowa Huta” – ETAP II

DSCN6717

 

03-11-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Rewitalizacja trzech przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie (wartość: 2 391 034 zł netto, ZLK Rzeszów)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
16-10-2017
PNUIK zakończyło zadanie – Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w obrębie aglomeracji warszawski-łódzkiej na terenie działania Zakładu Linii kolejowych w Łodzi: Zadanie nr 1 – wymiana nawierzchni kolejowo-drogowej przejazdu kolejowo-drogowego w km 1,503 na linii nr 25; Zadanie nr 2 – Rewitalizacja układu torowego: w stacji Łódź Kaliska na linii nr 15, w stacji Zgierz na linii nr 15 oraz w stacji Łódź Chojny na linii nr 25; Zadanie nr 3 – Przebudowa wiaduktu kolejowego stalowego w km 8,957 linii kolejowej nr 016 Łódź Widzew – Kutno nad ul. Łagiewnicką
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
03-10-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Ciągła wymiana szyn 60E1 w torze nr 1 linii nr 77 Janików – Świerże Górne w km 2,611 – 12,271 wraz z robotami towarzyszącymi (wartość: 1 960 000 zł netto, ZLK Skarżysko)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
03-10-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 15 i nr 16 na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew z podziałem na dwa zadania (wartość: 1 999 499 zł netto, ZLK Tarn. Góry)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
30-09-2017
PNUIK zakończyło zadanie – Wykonanie robót utrzymaniowo naprawczych nawierzchni kolejowej w celu odwołania istniejących ograniczeń prędkości na linii nr 25 Łódź Kaliska- Dębica, nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe, nr 68 Lublin – Przeworsk, nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
15-09-2017

Zobacz nasz obszar inwestycyjny i utrzymaniowy na mapie.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO OBEJRZENIA NAJNOWSZEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ NASZEJ FIRMY – kliknij
mapa_realizacji
09-09-2017
Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko na największych Kolejowych Targach Międzynarodowych w Polsce „TRAKO 2017”.
HALA B, STOISKO NR 11. GDAŃSK 26-29.09.17 Zobacz więcej
traco
31-08-2017
Budowa wiaduktu w Komańczy zakończona. Kolejny sukces naszych inżynierów i pracowników.
Więcej zdjęć na stronie naszej Galerii więcej
30-07-2017
Fotorelacja z prowadzonych prac na linii 94.
Więcej zdjęć na stronie naszej Galerii więcej
08-07-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa bieżąca oraz poprawa parametrów technicznych nawierzchni na stacji Kraków Nowa Huta w ramach „Programu naprawczego stacji Kraków Nowa Huta” – ETAP II (wartość: 4 036 780 zł netto, ZLK Kraków)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
30-06-2017
PNUIK zakończyło zadanie – Wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych nr 131, nr 137, nr 141, nr 152, nr 161, nr 174, nr 677, nr 140 i nr 957 z podziałem na cztery zadania
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
23-06-2017
Remont mostu na linii nr 25 zakończony.
Więcej zdjęć na stronie naszej Galerii więcej
02-06-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Rewitalizacja placu ładunkowego z rampą st. Wolica km 207.827 linii nr 8 Warszawa – Kraków” w ramach „Programu rewitalizacji ogólnodostępnej, punktowej infrastruktury ładunkowej na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wartość: 3 497 000 zł netto, ZLK Kielce)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
02-06-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót utrzymaniowo-naprawczych nawierzchni kolejowej toru nr 5 na stacji Zabrze Makoszowy Kopalnia na linii nr 141 oraz toru nr 772 na stacji Tarnowskie Góry na linii nr 182 w celu podwyższenia prędkości rozkładowej oraz zwiększenia przepustowości stacji z podziałem na dwa zadania (wartość: 2 898 874 zł netto, ZLK Tarn. Góry)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
31-05-2017
Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. podpisało umowę na ponad 200 milionów złotych. PNUIK Kraków Sp. z o.o. wykona roboty na trasie Kraków – Zakopane, między Skawiną a Suchą Beskidzką. Nazwa zadania to opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla: ZADANIA NR 1 pn. Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla: ZADANIA NR 2 pn. Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna
Więcej informacji na stronie Biura Prasowego PKP.
podpisanie_umowy
05-10-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w obrębie aglomeracji warszawski-łódzkiej na terenie działania Zakładu Linii kolejowych w Łodzi: Zadanie nr 1 – wymiana nawierzchni kolejowo-drogowej przejazdu kolejowo-drogowego w km 1,503 na linii nr 25; Zadanie nr 2 – Rewitalizacja układu torowego: w stacji Łódź Kaliska na linii nr 15, w stacji Zgierz na linii nr 15 oraz w stacji Łódź Chojny na linii nr 25; Zadanie nr 3 – Przebudowa wiaduktu kolejowego stalowego w km 8,957 linii kolejowej nr 016 Łódź Widzew – Kutno nad ul. Łagiewnicką (wartość: 14 888 542 zł netto, ZLK Łódź)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
04-05-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót utrzymaniowo naprawczych kolejowej w celu odwołania istniejących ograniczeń prędkości na linii nr 25 Łódź Kaliska- Dębica, nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe, nr 68 Lublin – Przeworsk, nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów (wartość: 3 630 521 zł netto, ZLK Lublin)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
26-04-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie remontów głównych mostów w km 144,650 linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków (wartość: 3 500 000 zł netto, ZLK Skarżysko)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
15-04-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie naprawy mostu na linii nr 191 Goleszów – Wisła Głębce w km 14,071 (wartość: 3 350 000 zł netto, ZLK Sosnowiec)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
13-04-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie naprawy mostu na linii nr 191 Goleszów – Wisła Głębce w km 12,461 (wartość: 2 400 000 zł netto, ZLK Sosnowiec)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
17-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych nr 131, nr 137, nr 141, nr 152, nr 161, nr 174, nr 677, nr 140 i nr 957 z podziałem na cztery zadania (wartość: 34 925 740 zł netto, ZLK Tarn. Góry)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
16-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Lublin – Dorohusk oraz budowa łącznicy kolejowej w Rejowcu na linii 69 Rejowiec – Hrebenne w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej (wartość: 14 869 000 zł netto, ZLK Lublin)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
13-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przebudowy wiaduktu w km 88,725 w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów – Muszyna” (to był przetarg) (wartość: 3 868 091 zł netto, CRI Kraków)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
10-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa torów Nr 1 i 2 wraz z podtorzem na linii Nr 73 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój w km 1,236 – 20,500 (wartość: 5 647 920 zł netto, ZLK Kielce)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
10-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa torów Nr 1 i 2 wraz z podtorzem na linii Nr 61 Kielce – Fosowskie w km 0.528 – 59.000 (wartość: 3 624 800 zł netto, ZLK Kielce)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
09-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wymiana torów i rozjazdów na stacji Świerże Górne linia nr 77 Janików – Świerże Górne oraz roboty towarzyszące (wartość: 4 970 000 zł netto, ZLK Skarżysko)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
03-11-2015
Informujemy, że Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. otrzymało medal i wyróżnienie za zasługi dla Ligi Obrony Kraju (dyplom – wersja pdf)
http://pnuik.pl/images/med.jpg
01-09-2015
Informujemy, że Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. uzyskało przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa w sieciowej części B dla przewoźnika kolejowego. Nowy certyfikat ma numer PL1220150008 i ważny jest od dnia 15.09.2015 r. do 15.09.2020 r. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do dalszej współpracy.
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
01-09-2015
Aktualizacja telefonów. Kariera/Dla pracowników/Ogłoszenia pracownicze.
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
31-08-2015Portal dla pracowników znajduje się w zakładce Kariera/Dla pracowników. http://pnuik.pl/images/akt.jpg
23-03-2015Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. informuje, że uzyskało przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa przewoŸźnika kolejowego w czꜶci A na kolejne 5 lat. Certyfikat ważny jest od 24.03.2015 r. do 23.03.2020 r. http://pnuik.pl/images/akt.jpg

 

06-12-2013

Zatrudnimy pracownika na stanowisku:
– kierowca drezyny i wózka motorowego,
– maszynista zgarniarki tł‚ucznia,
– maszynista automatycznej podbijarki toru i rozjazdów,
– maszynista żurawia kolejowego więcej dział Kariera/Oferty pracy

http://pnuik.pl/images/akt.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *