Aktualności

 

15-12-2020 Oferta dla kontrahentów PNUIK

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Kontrahentów w tym trudnym dla wszystkich okresie pandemii koronawirusa, Zarząd Spółki podjął decyzję o zaoferowaniu możliwości przedterminowej płatności za faktury (skonto) na konkurencyjnych warunkach finansowych: 0,028% za każdy dzień wcześniejszej płatności (*).

Więcej informacji. Wniosek pobierz.

07-12-2020


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie za blisko 300 mln zł netto na ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT DLA ZADANIA PN. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego i polepszenie jakości usług przewozów pasażerskich w obszarze aglomeracji rzeszowskiej. Zadanie składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje budowę nowej linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka. Druga część dotyczy rozbudowy infrastruktury okołoprzystankowej wzdłuż odcinków linii kolejowych, na których planowane jest kursowanie pociągów Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej na liniach nr 71, 91 i 106.

Więcej na stronie PKP PLK S.A.

DSCN6717
06-11-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Umowa dodatkowa do Umowy nr 31/208/0038/20/Z/O z dnia: 22.04.2020r., pn.: „wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów – Oświęcim), w torze nr 1, od km: 50,915 do km: 53,535 wraz z robotami dodatkowymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R oraz oczyszczarką tłucznia RM80 – stanowiącymi potencjał Zamawiającego; na terenie PKP PLK S.A., ZLK w Krakowie (wartość: 164 625zł netto, PKP PLK ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
05-11-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wymiana rozjazdu nr 13 w stacji Krówniki na linii nr 123 Hurko – Krówniki; 1520 mm” do realizacji w ramach umowy ramowej nr 32/208/0020/20/R/O z dnia 13.05.2020 r. i zadania nr 4: Pozostałe roboty utrzymaniowo naprawcze wynikające z bieżących potrzeb (wartość: 350 957zł netto, PKP PLK ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
04-11-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Kompleksowa naprawa torów na terenie IZ Siedlce (wartość: 1 712 558zł netto, PKP PLK ZLK SIEDLCE)

DSCN6717
20-10-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Remont mostu stalowego w km 115,087 linii nr 108 Stróże – Krościenko (wartość: 10 650 000zł netto, PKP PLK ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
19-10-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie naprawy przejazdu na L nr 55 w km 109,143 (wartość: 213 677zł netto, PKP PLK ZLK SIEDLCE)

DSCN6717
08-10-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa skarp na linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny), wraz z robotami towarzyszącymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie. (wartość: 3 490 000zł netto, PKP PLK ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
29-09-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Budowa mostu stalowego w km 155,601 tor nr 1 na linii nr 68 Lublin – Przeworsk (wartość: 2 991 500zł netto, PKP PLK ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
25-09-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Budowa 7 przepustów na linii 068 Lublin – Przeworsk w km 165,065; 165,519; 165,740; 169,493; 172,836; 173,857; 174,134 (wartość: 3 485 000zł netto, PKP PLK ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
25-09-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Oczyszczanie podsypki tłuczniowej, podbicie torów i rozjazdów na linii 91 Kraków – Medyka do realizacji w ramach umowy ramowej 32/208/0020/20/R/O z dnia 13.05.2020 r. (wartość: 1 744 606zł netto, PKP PLK ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
23-09-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Remont obiektów inżynierskich z podziałem na zadania. Etap I – adaptacja przęseł staroużytecznych wraz z transportem. – ZADANIE 3 (wartość: 109 000zł netto, PKP PLK ZLK LUBLIN)

DSCN6717
21-09-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Dodatkowe roboty budowlane do Umowy nr 31/208/0035/20/Z/O pn.: „Naprawa główna toru nr 2 linii kolejowej nr 95 (Kraków Mydlniki – Podłęże) na szlaku Kraków Nowa Huta NHA – Kościelniki, w km: 20,570-25,224 z wymianą 7 rozjazdów na stacji Kraków Nowa Huta oraz 1 rozj. na p.odg. Kościelniki wraz z robotami towarzyszącymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 877 832zł netto, PKP PLK ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
21-09-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Zabezpieczenie osuwiska oraz odtworzenie uszkodzonych ścian oporowych w km 50,365 i 50,369 linii nr 107 Nowy Zagórz – Łupków po intensywnych opadach deszczu (wartość: 599 890zł netto, PKP PLK ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
18-09-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa obiektów inżynieryjnych w km: 295,346 tor nr 1,2 i 3; 299,310 tor nr 1 i 2; 304,068 tor nr 1 i 2; 304,797 tor nr 1 i 2; 307,535 tor nr 1, 2, 3 i 4 na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny (wartość: 2 550 000zł netto, PKP PLK ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
15-09-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Inwestycja odtworzeniowa układu torowego bocznicy w Sekcji Zgrzewania Szyn w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Towarowa 5 (wartość: 286 161zł netto, PKP PLK ZMT KRAKÓW)

DSCN6717
26-08-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Remont toru nr 1 linii nr 537 Żakowice Płd. – Słotwiny w km 0,148 – 2,908 na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi (wartość: 3 999 902zł netto, PKP PLK ZLK ŁÓDŹ)

DSCN6717
26-08-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie oczyszczania rowów na terenie IZ Rzeszów do realizacji w ramach umowy ramowej nr 32/208/0020/20/R/O z dnia 13.05.2020 r. i zadania nr 4: „Pozostałe roboty utrzymaniowo naprawcze wynikające z bieżących potrzeb” (wartość: 1 299 166zł netto, PKP PLK ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
25-08-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa główna toru nr 2 linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom szlaku Przysucha – Wolanów oraz rozjazdu nr 21 stacji Przysucha wraz z robotami towarzyszącymi. (wartość: 15 039 999zł netto, PKP PLK ZLK SKARŻYSKO-KAMIENNA)

DSCN6717
24-08-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

REMONT NAWIERZCHNI PRZEJAZDU KAT. „A” LINIA 611 RZESZÓW GŁÓWNY – RZESZÓW STARONIWA KM 0,329 (wartość: 519 999zł netto, PKP PLK ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
19-08-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Odbudowa i zabezpieczenie skarpy wykopu kolejowego po osuwisku mas ziemnych w km 47,370 i km 47,750 w ciągu linii kolejowej nr 181 w miejscowości Dzietrzniki (wartość: 639 002zł netto, PKP PLK ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
07-08-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa główna toru nr 1 linii kolejowej 573 oraz rozjazdu nr 41 stacji Radzice wraz z robotami towarzyszącymi (wartość: 8 999 209zł netto, ZLK SKARŻYSKO-KAMIENNA)

DSCN6717
03-08-2020


PNUIK wygrywa aukcję w postępowaniu przetargowym:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT DLA ZADANIA PN. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” (wartość: 299 593 495 netto, CRI KRAKÓW)

DSCN6717
21-07-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa główna toru nr 3 oraz rozjazdów w rejonie SY stacji Skarżysko – Kamienna (wartość: 4 969 999zł netto, ZLK SKARŻYSKO-KAMIENNA)

DSCN6717
15-07-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa toru nr 1 linii kolejowej Nr 75 Rytwiany – Połaniec w km -0,014 – 17,475, różne lokalizacje, wraz z robotami na przejazdach kolejowo – drogowych oraz naprawą torów i rozjazdów na stacji Połaniec i podg. Rytwiany wraz z robotami towarzyszącymi (wartość: 11 490 000 zł netto, ZLK KIELCE)

DSCN6717
09-07-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zakresów robót na linii kolejowej nr 97 Skawina – Żywiec w torze nr 1 w km 0,150 – 45,860 dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka realizowanego w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina –Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane (wartość: 9 899 971 zł netto, CRI KRAKÓW)

DSCN6717
29-06-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zakresów robót na linii kolejowej nr 97 Skawina – Żywiec w torze nr 1 w km 0,150 – 45,860 dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka realizowanego w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina –Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane (wartość: 9 899 971 zł netto, CRI KRAKÓW)

DSCN6717
26-06-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa główna toru nr 3 stacji Tomaszów Mazowiecki linii nr 25 oraz rozjazdu nr 31 wraz z robotami towarzyszącymi. (wartość: 1 399 923 zł netto, ZLK SKARŻYSKO-KAMIENNA)

DSCN6717
17-06-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Mechaniczne podbicie torów wraz z obsługą geodezyjną i robotami towarzyszącymi, na linii kolejowej nr 91 (Kraków Główny – Medyka); na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 2 106 330 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
16-06-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Rewitalizacja wiaduktu stalowego w km: 2.725 linii kolejowej nr 114 (Trzebinia – Trzebinia Siersza), z wykonaniem projektu; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie. (wartość: 2 550 000 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
02-06-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa bieżąca toru nr 1 w km. 0,700 – 4,925 szlak Trzebinia- Trzebinia Siersza, linii nr 114, wraz z pracami nawierzchniowymi w stacji Trzebinia Siersza oraz robotami towarzyszącymi. na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 3 279 994 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
28-05-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa bieżąca torów nr 1 i 2 od km: 4.840 do km: 13.500 na szlaku (Kraków KGA – Kraków Płaszów) na linii kolejowej nr 100 (Kraków Mydlniki – Kraków Bieżanów), wraz z robotami towarzyszącymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie. (wartość: 3 929 626 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
26-05-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie robót budowlanych, obejmujących przebudowę sieci trakcyjnej na podstawie opracowanej dokumentacji, na linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny), na szlaku: Tunel – Miechów, w torze nr 2, od km: 270,459 do km: 275,870; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie. (wartość: 5 349 647 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
19-05-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Roboty utrzymaniowo-naprawcze nawierzchni kolejowej na terenie zakładu. (wartość: 14 765 566 zł netto, ZLK SIEDLCE)

DSCN6717
18-05-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa główna toru nr 2 szlaku Skrzynki – Tomaszów Mazowiecki linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, wraz z robotami towarzyszącymi. (wartość: 4 799 901 zł netto, ZLK SKARŻYSKO-KAMIENNA)

DSCN6717
15-05-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie robót utrzymaniowo-naprawczych w II, III, IV kwartale 2020 i w I kwartale 2021r. na terenie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach (wartość: 8 970 000 zł netto, ZLK KIELCE)

DSCN6717

27-05-2020
PNUIK wspiera służbę zdrowia w walce z koronawirusem.

11-05-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie robót utrzymaniowo – naprawczych nawierzchni kolejowej i podtorza na terenie IZ Rzeszów (wartość: 3 168 616 zł netto, ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
08-05-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Remont 7 sztuk rozjazdów na linii nr 534 w obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi (wartość: 3 699 546 zł netto, ZLK ŁÓDŹ)

DSCN6717
29-04-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa główna toru linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w km od 22,250 do km 24,550 (wartość: 4 499 999 zł netto, ZLK NOWY SĄCZ)

DSCN6717
29-04-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie robót utrzymaniowo – naprawczych nawierzchni kolejowej w roku 2020 i I kwartale roku 2021 na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej (wartość: 2 497 298 zł netto, ZLK SKARŻYSKO – KAMIENNA)

DSCN6717
22-04-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Remont 9 sztuk rozjazdów na linii nr 25 w obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi (wartość: 3 899 318 zł netto, ZLK ŁÓDŹ)

DSCN6717
20-04-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie robót utrzymaniowo – naprawczych nawierzchni kolejowej w roku 2020 i I kwartale 2021 roku (zad.2 – zad.6) (wartość: 1 201 412 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
17-04-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wymiana konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z osprzętem na linii kolejowej nr 61 (wartość: 1 077 000 zł netto, ZLK KIELCE)

DSCN6717
14-04-2020


Przedłużenie Certyfikatu Bezpieczeństwa

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że uzyskało nowy Certyfikatu Bezpieczeństwa w części B obowiązujący na obszar całego kraju na infrastrukturze PKP PLK S.A. Co przyczyni się do dalszej realizacji usług na najwyższym poziomie. Certyfikat jest ważny od 17 kwietnia 2020 r. przez 5 lat. Zapraszamy do współpracy

DSCN6717
14-04-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa główna toru nr 14/64 w stacji Kędzierzyn Koźle linii kolejowej nr 680 Kędzierzyn Koźle KKD – Kłodnica wraz z naprawą 5 sztuk rozjazdów oraz robotami towarzyszącymi (wartość: 4 516 052 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
10-04-2020


Aplikacja Microsoft Teams

Dla każdego pracownika PNUIK Kraków został przygotowany dostęp do aplikacji na komórkę MicrosoftTeams (kliknij).

W celu uzyskania dostępu wystarczy sms (na numer 728896103 lub 662253688 lub email do działu Informatyki z prośbą o login i hasło (adres email: di@pnuik.pl).

DSCN6717
03-04-2020

Zalecenia Zarządu COVID-19

01-04-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Remont mostu stalowego kratownicowego w km 65,571 linii nr 181 Herby Nowe – Oleśnica (wartość: 949 968 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
01-04-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Remont mostu stalowego kratownicowego w km 15,946 linii nr 181 Herby Nowe – Oleśnica (wartość: 623 818 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
01-04-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów – Oświęcim), w torze nr 1 od km: 50,915 do km: 53,535; wraz z robotami dodatkowymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R oraz oczyszczarką tłucznia RM80 – stanowiącymi potencjał Zamawiającego; na terenie zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 3 935 278 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
31-03-2020

Zapraszamy do składania ofert na zakup wraz z montażem radiotelefonów na maszyny kolejowe z systemem dwumodułowym VHF i GSM-R. www.zakupy.pnuik.pl

27-03-2020 Apel do podwykonawców w związku z epidemią wirusa COVID-19.

26-03-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Remont obiektów inżynierskich na liniach nr 66, 69, 72 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Remont mostu kolejowego na linii nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe w km 62,090 Zadanie nr 2 – Remont przepustu kolejowego na linii nr 69 Rejowiec – Hrebenne w km 98,280 Zadanie nr 3 – Remont mostu kolejowego na linii nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto w km 48,585 tor nr 2a (wartość: 2 000 000 zł netto, ZLK LUBLIN)

DSCN6717
17-03-2020

Zapraszamy do składania ofert. www.zakupy.pnuik.pl

17-03-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa główna toru nr 2 na linii kolejowej nr 95 (Kraków Mydlniki – Podłęże) na szlaku (Kraków Nowa Huta NHA – Kościelniki) od km: 20,570 do km: 25,224 z wymianą 7 rozjazdów na st. Kraków Nowa Huta NHA oraz 1 rozjazdu na przystanku odg. Kościelniki wraz z robotami towarzyszącymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 11 998 443 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
17-03-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie (wartość 16 484 590 zł netto, ZLK KIELCE)

DSCN6717
09-03-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Remont mostu kolejowego na linii nr 66 Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe w km 21,529 wspólny z linią LHS nr 65 w km 108,796 (tor nr 1 i S) Etap 2 – projekt docelowego wzmocnienia obiektu (wartość: 3 850 000 zł netto, ZLK LUBLIN)

DSCN6717
05-03-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Kompleksowa naprawa toru nr 1 linii kolejowej nr 101 Munina –-Hrebenne w km 58,350 do km 65,700, wraz z remontem dwóch mostów masywnych oraz remontem dwunastu przepustów pod torami linii nr 101 i 116 Granica Państwa (Werchrata) – Kaplisze (sz) (wartość: 14 552 713 zł netto, ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
05-03-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Modernizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 8 na odcinku Rożki – Szydłowiec (wartość: 5 989 378 zł netto, ZLK SKARŻYSKO – KAMIENNA)

DSCN6717
03-03-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem sklepienia kamiennego mostu masywnego zlokalizowanego w km 79,770 na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów (wartość: 85 000 zł netto, ZLK NOWY SĄCZ)

DSCN6717
28-02-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Zaprojektowanie i wykonanie naprawy przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D w km 14,742 linii nr 145 Chorzów Stary – Radzionków w ciągu ul. Nieznanego Żołnierza w m. Radzionków (wartość: 549 000 ZŁ NETTO, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
27-02-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Prace na linii nr 148 na odcinku Pszczyna – Żory” odcinek gr. IZ km 6,600 do km 21,595 (wartość: 3 870 506 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
25-02-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa bieżąca toru nr 1 i nr 2, na odcinku od km: 2,330 do km: 6,860 na szlaku Kraków Mydlniki – Kraków Olsza, na linii kolejowej nr 100 (Kraków Mydlniki – Kraków Bieżanów), wraz z wykonaniem odwodnienia pod wiaduktem kolejowym w km: 2.700 i robotami okołotorowymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 3 072 055 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
20-02-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Roboty budowlane na obiektach inżynieryjnych w 2020 roku (wartość zadania: 1 326 954 zł netto, ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
06-02-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Kompleksowa wymiana 3 rozjazdów typu Rz49E1-300-1:9 oraz naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego na linii nr 31 (wartość: 2 048 969 zł netto, ZLK SIEDLCE)

DSCN6717
05-02-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie czterech zadań dotyczących poprawy stanu technicznego nawierzchni torów na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Zadanie 2 i Zadanie 3 (wartość: 11 158 035 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
04-02-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie wzmocnienia kolejowego na liniach kolejowych nr 132, nr 135, nr 140 i nr 151 wraz z robotami towarzyszącymi z podziałem na cztery zadania (wartość: 2 387 471 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
04-02-2020


PNUIK wygrywa aukcję w postępowaniu przetargowym:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na realizację projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej
(wartość: 448 302 439 zł netto, CRI KRAKÓW)

DSCN6717
30-01-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Naprawa torów nr 1,3,5 stacji Nida na linii kolejowej nr 73 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój wraz ze wzmocnieniem podtorza, wymianą 12 rozjazdów i robotami towarzyszącymi (wartość: 8 751 422 zł netto, ZLK KIELCE)

DSCN6717
28-01-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Remont przejazdu na linii nr 30 Łuków-Lublin Północny w km 84,301. (wartość: 200 000 zł netto, ZLK LUBLIN)

DSCN6717
16-01-2020


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Budowa mostu stalowego w km 23,122 (nowy km 23,118) linii nr 101 Munina – Hrebenne (wartość: 11 395 000 zł netto, ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
30-12-2019


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Remont mostu stalowego w km 38.572 linii kolejowej nr 101 Munina – Hrebenne (wartość: 5 475 000 zł netto, ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
13-12-2019


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Roboty utrzymaniowo naprawcze na terenie IZ Lublin – Zadanie 1 (wartość: 1 098 000 zł netto, ZLK LUBLIN)

DSCN6717
11-12-2019


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Roboty utrzymaniowo-naprawcze na terenie IZ Lublin w zakresie wycinki krzaków, wymiany szyn i spawania termitowego (wartość: 1 250 000 zł netto, ZLK LUBLIN)

DSCN6717
28-11-2019


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wymiana nawierzchni w torze nr 410 w stacji Tarnowskie Góry grupa torów OB rejon TGE linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew wraz z robotami towarzyszącymi (wartość: 2 069 448 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
28-11-2019


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wymiana nawierzchni w torze nr 11 w stacji Zabrze Biskupice linii kolejowej nr 132 Bytom – Wrocław Główny wraz z robotami towarzyszącymi (wartość: 2 323 184 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
31-10-2019


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Wykonanie robót utrzymaniowo- naprawczych związanych z oczyszczaniem podsypki tłuczniowej, ścięciem ław torowiska oraz podbijaniem torów i rozjazdów na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku- Kamiennej (wartość: 2 541 662 zł netto, ZLK SKARŻYSKO-KAMIENNA)

DSCN6717
16-10-2019

OGROMNY SUKCES PNUIK KRAKÓW Sp. z o.o.
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina –Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane (wartość: 477 762 071 zł netto !!!, CRI KRAKÓW)

DSCN6717
24-09-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Roboty budowlane, polegające na załadunku szyn do reprofilacji oraz wyładunku długich szyn wraz z wymianą i robotami towarzyszącymi, na linii kolejowej nr 62 (Tunel – Sosnowiec), tor nr 2 – szlak (Charsznica – Wolbrom) i tor nr 1 – szlak (Jaroszowiec Olkuski – Olkusz); na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 737 956 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
23-09-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych oraz pozyskania niezbędnych decy-zji administracyjnych, mających na celu przebudowę stacji pasażerskiej Zastów na linii kolejo-wej nr 8 (Warszawa Zach. – Kraków Gł.); na terenie PKP Polskie Linie kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 8 171 476 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
13-09-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Usunięcie skutków wykolejenia pociągu na szlaku Zajezierze/ k Dęblina- Bąkowiec na linii kolejowej 26 Łuków – Radom (wartość: 5 287 797 zł netto, ZLK SKARŻYSKO-KAMIENNA)

DSCN6717
13-09-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Usunięcie skutków wykolejenia pociągu na szlaku Zajezierze/ k Dęblina- Bąkowiec na linii kolejowej 26 Łuków – Radom (wartość: 5 287 797 zł netto, ZLK SKARŻYSKO-KAMIENNA)

DSCN6717
05-09-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Wykonanie robót obejmujących częściową wymianę konstrukcji wsporczych oraz montaż na istniejących nowych konstrukcjach wsporczych: podwieszeń, przewodów DJP o przekroju 150 mm2, lin nośnych o przekroju 150 mm2, osprzętu, kotwień ciężarowych, oraz zabudowy uszynienia grupowego, wraz z demontażem istniejącej sieci trakcyjnej, na podstawie opracowanej dokumentacji, na linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zach. – Kraków Gł.), na szlaku (Tunel – Miechów) w torze nr 2, od km: 268,901 do km: 271,904; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 1 695 000 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
13-08-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Roboty budowlane związane z mechanicznym podbiciem torów wraz z obsługą geodezyjną i robotami towarzyszącymi, na linii kolejowej nr 91 (Kraków Gł. – Medyka); na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 1 820 349 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
05-08-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Transport konstrukcji stalowej oraz przygotowanie placu pod składowanie konstrukcji – Przebudowa mostu stalowego w km 115.087 linii nr 108 Stróże–Krościenko z zast. przęseł stalowych zdemontowanych z mostu w km 1.853 linii nr 91 Kraków Główny-Medyka (wartość: 509 000 zł netto, ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
20-08-2019

Przedłużenie certyfikatu
Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. otrzymało przedłużenie certyfikatu ECM – Podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w zakresie wagonów towarowych na kolejne 3 lata, co będzie się w dalszym ciągu przyczyniać się do najwyższej jakości realizowanych przez nas usług

DSCN6717
24-06-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Remont toru nr 4 na stacji Śniadowo (wartość: 699 999 zł netto, ZLK SIEDLCE)

DSCN6717
21-06-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Naprawa obiektów inżynieryjnych w km: 3.268; 3.740; 4.274; 4.937; 5.115; 5.737 na linii kolejowej nr 114 (Trzebinia – Trzebinia Siersza); na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 1 650 000 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
18-06-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Remont rozjazdów kolejowych na linii kolejowej nr 1,25,131 na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi
Stacja Łódź Olechów – rozjazdy nr 1,2,3,4,5,6 – linia nr 25
Stacja Skrzynki – rozjazdy nr 22,24 – linia nr 25
Stacja Koluszki – rozjazd nr 112 – linia nr 1
Stacja Otok – rozjazdy nr 1,2,3,4 – Linia nr 131 (wartość: 4 189 043 zł netto, ZLK ŁÓDŹ)

DSCN6717
18-06-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Remont toru nr 3 stacja Skrzynki wraz z wymianą rozjazdów (wartość: 2 497 988 zł netto, ZLK ŁÓDŹ)

DSCN6717
05-06-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Wymiana torów i rozjazdów na stacji Świerże Górne linii kolejowej nr 77 Janików – Świerże Górne wraz z robotami towarzyszącymi (wartość: 11 998 257 zł netto, ZLK SKARŻYSKO-KAMIENNA)

DSCN6717
14-05-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Naprawa obiektów inżynieryjnych w km: 290,809 tor nr 1 i 2; 291,250 tor nr 1 i 2; 293,965 tor nr 1 i 2;298,439 tor nr 1 i 2 na linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zach. – Kraków Gł.) (wartość: 2 538 486 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
13-05-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Ujednolicenia nawierzchni linii kolejowej nr 100 (Kraków Mydlniki – Kraków Bieżanów), w torze nr 2,
na odcinku od km: 14.490 do km: 16.673, poprzez wymianę nawierzchni S49 na nawierzchnię 60E1,
wraz z robotami towarzyszącymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 1 999 930 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
07-05-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Roboty utrzymaniowo-naprawcze nawierzchni kolejowej na terenie Zakładu (wartość: 4 700 000 zł netto, ZLK SIEDLCE)

DSCN6717
02-05-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Remont nawierzchni kolejowej toru nr 1 wraz z remontem mostu w km 1,126 linia 536 Słotwiny – Koluszki R155 w obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi (wartość: 3 499 486 zł netto, ZLK ŁÓDŹ)

DSCN6717
29-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Roboty utrzymaniowo – naprawcze w II, III, IV kw. 2019 roku i w I kw. 2020 roku na terenie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach (wartość: 6 000 000 zł netto, ZLK KIELCE)

DSCN6717
23-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie remontu obiektów inżynieryjnych na linii nr 66 i 69 z podziałem na zadania
Zadanie nr 1 – Remont przepustu w km 55,900 na linii nr 66,
Zadanie nr 2 – Remont przepustu w km 56,442 na linii nr 66
Zadanie nr 3 – Remont przepustu w km 57,077 na linii nr 66,
Zadanie nr 4 – Remont przepustu w km 58,449 na linii nr 66,
Zadanie nr 5 – Remont mostu w km 84,752 linii nr 69 (wartość: 1 235 000 zł netto, ZLK LUBLIN)

DSCN6717
23-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie remontu 3 mostów na linii nr 7 – Zadanie nr 3 – Opracowanie dokumentacji i na jej podstawie wykonanie remontu mostu na linii nr 7 w km 243,338 (tor nr 1 i 2). (wartość: 810 000 zł netto, ZLK LUBLIN)

DSCN6717
18-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót utrzymaniowo naprawczych nawierzchni kolejowej na terenie IZ Rzeszów w ramach umowy ramowej na 2019 rok i I kwartał 2020 roku (wartość: 6 769 750 zł netto, ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
12-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Kompleksowa naprawa torów na terenie IZ Siedlce (wartość: 2 618 816 zł netto, ZLK SIEDLCE)

DSCN6717
11-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Modernizacja Stacji Janików linii kolejowej nr 77 Janików – Świerże Górne (wartość: 12 925 612 zł netto, ZLK SKARŻYSKO-KAMIENNA)

DSCN6717
08-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Ciągła wymiana podkładów +NBO w torze nr 1 linii kolejowej nr 105 w km 0,300-5,400 (wartość: 4 084 697 zł netto, ZLK NOWY SĄCZ)

DSCN6717
05-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie remontów urządzeń sieci trakcyjnej w 2019 r. w wybranych lokalizacjach na terenie IZ Sosnowiec (wartość: 11 999 946 zł netto, ZLK SOSNOWIEC)

DSCN6717
04-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa toru nr 1 linii nr 96 w km 130,745-134,240 wraz z remontem mostu w km 134,240 (wartość: 3 594 576 zł netto, ZLK NOWY SĄCZ)

DSCN6717
04-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa toru nr 1 linii nr 96 w km 130,745-134,240 wraz z remontem mostu w km 134,240 (wartość: 3 594 576 zł netto, ZLK NOWY SĄCZ)

DSCN6717
04-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Program naprawczy w ramach usuwania usterek w nawierzchni kolejowej po kontrolach UTK w stacji Kraków – Nowa Huta; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie” (wartość: 3 794 400 zł netto, ZLK KRAKÓW)

DSCN6717
03-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa nawierzchni z regulacją w planie i profilu toru nr 1 i 2 w km 5,680-21.475 na odcinku Ruda Kochłowice – Gliwice Sośnica linii kolejowej nr 141 Katowice Ligota – Gliwice wraz z robotami towarzyszącymi (wartość: 4 986 858 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
03-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie zadania pn.: „Wymiana szyn na LK 22” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku Gałkówek – Tomaszów Maz. – Radom oraz na przyległych łącznicach” (wartość: 845 504 zł netto, CRI WARSZAWA)

DSCN6717
01-04-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót utrzymaniowo-naprawczych nawierzchni kolejowej na liniach kolejowych będących pod zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach Zadanie 2-6 (wartość: 1 044 639 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
25-03-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa bieżąca toru nr 2 w km 39,000-46,780 na linii nr 12 Skierniewice-Łuków wraz z robotami towarzyszącymi (wartość: 5 149 986 zł netto, ZLK SIEDLCE)

DSCN6717
15-03-2019


PNUIK Kraków ułożył już 4 kilometry nowych torów na Linii nr 25 Mielec-Dębica.


Zobacz najnowszy reportaż filmowy TVP Rzeszów
pt. Remont linii kolejowej Mielec-Dębica. Szansa dla pasażerów i Podkarpacia.13-03-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie naprawy głównej przejazdów kolejowo-drogowych na terenie linii kolejowych IZ Siedlce (wartość: 3 122 514 zł netto, ZLK SIEDLCE)

DSCN6717
01-03-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Kompleksowa wymiana nawierzchni z regulacją w planie i w profilu toru nr 3G na linii nr 522 Mińsk Mazowiecki R102-Mińsk Mazowiecki R45 w km 0,000-1,147 (wartość: 1 999 962 zł netto, ZLK SIEDLCE)

DSCN6717
19-02-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie remontu głównego mostu w km 111,338 linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom ( tor nr 1 i 2 ). (wartość: 1 000 000 zł netto, ZLK SKARŻYSKO-KAMIENNA)

DSCN6717
15-02-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Remont bieżący mostów stalowych w km 32.920 i 38,763 z wykorzystaniem elementów metodologii BIM wraz z naprawą główną toru na odcinku od km 32.425 do km 32.950 linii nr 107 Nowy Zagórz – Łupków (wartość: 3 023 160 zł netto, ZLK RZESZÓW)

DSCN6717
14-02-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Usprawnienie wywozu ładunków z terenu Górnego Śląska na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach na liniach kolejowych nr 131, nr 137, nr 140, nr 152, nr 153 i nr 95 (wartość: 23 596 657 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
07-02-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie prac związanych z remontem wiaduktu kolejowego blachownicowego w km 1,022 linii nr 144 Tarnowskie Góry – Opole w ciągu ul. Sienkiewicza w Tarnowskich Górach (wartość: 1 399 988 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
07-02-2019

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie prac związanych z remontem wiaduktu kolejowego blachownicowego w km 1,022 linii nr 144 Tarnowskie Góry – Opole w ciągu ul. Sienkiewicza w Tarnowskich Górach (wartość: 1 399 988 zł netto, ZLK TARNOWSKIE GÓRY)

DSCN6717
22-01-2019

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie za blisko 55 mln zł netto, na realizację prac między Grybowem a Kamionką Wielką.

 

„Wygodniej i bezpieczniej z Tarnowa w Beskidy” czytaj artykuł Biura Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.14-12-2018


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA ODCINKU GRYBÓW – KAMIONKA WIELKA TOR NR 1 REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 96 NA ODCINKU TARNÓW-MUSZYNA (wartość: 54 973 441 zł netto, CRI KRAKÓW).

 

30-11-2018

W Nowej Sarzynie od 23 listopada pociągi mogą przejeżdżać płynnie dwoma torami przez stację. Dobudowano bowiem 600-metrowy odcinek toru z dodatkowym mostem nad rzeką Trzebośnicą.
Projekt modernizacji stacji Nowa Sarzyna realizowany jest ze środków budżetowych w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie z Grupy PKP PLK, która pokonała w przetargu trzy inne firmy. Inwestycja ma zakończyć się w listopadzie 2019 r.

więcej informacji na łamach Rynku Kolejowego

 

08-11-2018

Wyższy poziom bezpieczeństwa i sprawniejsze podróże będą efektem kolejnej inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych na małopolskim odcinku trasy Stróże – Krościenko. Umowę za 22 889 420,37 zł netto na linii kolejowej nr 108 Wola Łużańska – Gorlice Zagórzany, zrealizuje Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

więcej informacji na łamach Rynku Kolejowego

 

17-10-2018

Kolejna duża inwestycja realizowana przez PNUIK Kraków „Rewitalizacja linii Padew – Mielec – Dębica”.

W dniu dzisiejszym podpisano umowę z Krajowego Programu Kolejowego za 188 mln zł na zaprojektowanie i wykonanie prac na trasie Padew – Mielec – Dębica. Prace umożliwią wznowienie ruchu pasażerskiego i zapewnią sprawniejszy ruch towarowy. Inwestycja planowana jest w latach 2018 – 2020.
Więcej informacji na stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobacz więcej

Materiał filmowy z kanału „W Cieniu Jupiterów – info&news MIELEC”. Zobacz.

 

 

 


http://pnuik.pl/images/akt.jpg
12-09-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Naprawa obiektów inżynieryjnych w km: 1.460, 2.725, 2.808, 3.001, 2.291, linii kolejowej nr 114 (Trzebinia – Trzebinia Siersza); na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 650 000 zł netto, ZLK KRAKÓW)

12-09-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Mielec – Dębica w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica” (wartość: 187 778 963 zł netto, CRI KRAKÓW)

27-08-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT DLA BUDOWY MIJANKI W MAJDANIE KRÓLEWSKIM W RAMACH PROJEKTU PN. „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 71 OCICE – RZESZÓW (wartość: 16 501 657 zł netto, CRI KRAKÓW)

23-08-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Budowa trzech przepustów masywnych w km 170,442; 170,837; 171, 652 linii nr 68 Lublin – Przeworsk (wartość: 1 400 000 zł netto, ZLK Rzeszów)

14-08-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Remont 4 obiektów inżynieryjnych:
Zadanie nr 1 – remont przepustu w km 95,662 linii nr 69 Rejowiec – Hrebenne
Zadanie nr 2 – remont przepustu w km 111,708 linii nr 69 Rejowiec – Hrebenne
Zadanie nr 3 – remont mostu w km 79,575 linii nr 101 Munina – Hrebenne
Zadanie nr 4 – remont mostu w km 80,774 linii nr 101 Munina – Hrebenne
(wartość: 2 241 995 zł netto, ZLK Lublin)

01-08-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Modernizacja torów nr 9 i 11 stacji Świerże Górne linii kolejowej nr 77 Janików – Świerże Górne wraz z robotami towarzyszącymi (wartość: 1 799 718 zł netto, ZLK Skarżysko)

31-07-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Remont toru nr 1 w km 32,750 – 55,100 oraz naprawa główna przejazdów kolejowo-drogowych wraz z robotami towarzyszącymi na linii nr 13 Krusze-Pilawa (wartość: 3 948 956 zł netto, ZLK Siedlce)

26-07-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Wymiana podkładów drewnianych na betonowe staroużyteczne, w torach nr 9 i 11 bocznicy kolejowej w Sekcji Zgrzewania Szyn w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Towarowa 5 z podziałem na dwa zadania (wartość: 620 493 zł netto, ZMT Kraków)

06-07-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem na jej podstawie remontu głównego mostu w km 129,130 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska-Dębica (wartość: 1 250 000 zł netto, ZLK Skarżysko)

03-07-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Naprawa ob. inż. w km: 273.121 tor nr 1 i 2; 275.328 tor nr 1 i 2; 282.450 tor nr 1 i 2; 298.321 tor nr 1 i 2; 298.614 tor nr 1 i 2; na linii nr 8 (Wa-a Zach.–Kraków Gł.); na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 912 000 ł netto, ZLK Kraków)

27-06-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Remont rozjazdów kolejowych na linii kolejowej nr 131, 25, 14 na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi (wartość: 2 799 993 zł netto, ZLK Łódź)

21-06-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Wykonanie robót uzupełniających na linii nr 31 Siedlce – Siemianówka na terenie IZ Siedlce (prace drogowe) – Zadanie nr 4 (wartość: 7 468 426 zł netto, ZLK Siedlce)

05-06-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Naprawa główna torów nr 3 i 8 w stacji Basznia na linii nr 101 Munina – Hrebenne (wartość: 1 999 999 zł netto, ZLK Rzeszów)

04-06-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Roboty utrzymaniowo-naprawcze teren ISE Stalowa Wola Rozwadów (wartość: 1 715 910 zł netto, ZLK Lublin)

28-05-2018

Zapraszamy do składania ofert na dostawę podkładów strunobetonowych. www.zakupy.pnuik.pl

23-05-2018


PNUIK stawia na zdolną młodzież!

Podpisanie porozumienia o współpracy PNUIK Kraków Sp. z o.o. z Politechniką Krakowską.

Spółka PNUIK Kraków, wspólnie z Grupą PKP PLK S.A., zawarła porozumienie z Politechniką Krakowską o współpracy w zakresie fundowania stypendiów dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej.
W imieniu Spółki PNUIK porozumienie dnia 21 maja 2018r. podpisali Prezes Zarządu – Zbigniew Marzec oraz Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych – Grzegorz Bober. Poza fundowaniem stypendiów dla najlepszych studentów Wydziału Inżynierii Lądowej współpraca z Politechniką Krakowską obejmuje również możliwość odbywania staży i praktyk dla studentów oraz podejmowania wspólnych projektów badawczych.
Zawarcie powyższego porozumienia korzystnie wpłynie na rozwój budownictwa kolejowego w Polsce. W świetle rosnącego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży kolejowej powyższe porozumienie jest korzystne zarówn0o dla przedsiębiorstw kolejowych jak i studentów mogących liczyć na staż, praktykę i zatrudnienie w renomowanych firmach z branży budownictwa kolejowego.

Linki:

Notatka na stronie PKP PLK S.A.

Materiał w Kronice Krakowskiej z dn. 21.05.2018 godz. 21:00 (od min. 5:10)
Galeria na stronie Politechniki

30-04-2018


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Rewitalizacja nawierzchni ładowni Daniel i Damazy tor nr 1 linia nr 7 (wartość: 822 145 zł netto, ZLK Lublin)

DSCN6717
18-04-2018


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Ciągła wymiana szyny 60E1 dł 120 mb i 210 mb na terenie Sekcji Eksploatacji Radom Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej (wartość: 933 543 zł netto, ZLK Skarżysko-Kamienna)

DSCN6717
18-04-2018

Zapraszamy do składania ofert. www.zakupy.pnuik.pl

16-04-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Roboty utrzymaniowo-naprawcze nawierzchni kolejowej na terenie zakładu (wartość: 4 238 115 zł netto, ZLK Siedlce)

DSCN6717
09-04-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót utrzymaniowo-naprawczych nawierzchni kolejowej i podtorza na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej (wartość: 2 299 825 zł netto, ZLK Skarżysko-Kamienna)

DSCN6717
11-04-2018

PNUIK z umowami za 40 mln zł na remonty linii kolejowych i stacji                                                     

Artykuł o naszej działalności w informacjach prasowych Rynku Kolejowego.

DSCN6717
09-04-2018

Modernizacja stacji Nowa Sarzyna poprawi bezpieczeństwo ruchu kolejowego i zwiększy przepustowości linii 68 na odcinku Lublin – Przeworsk

Umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja stacji Nowa Sarzyna” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” podpisali w dniu 29 marca 2018r. w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mieczysław Borowiec, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie i jego Zastępca ds. technicznych Henryk Peszko, a ze strony wykonawcy PNUIK Kraków Sp. z o.o. Prezes Zarządu Zbigniew Marzec oraz Członek Zarządu ds. Technicznych Marcin Szewczyk. Cena za kompleksowe wykonanie umowy wynosi 22.935.518,62 zł netto
(28.210.687,90 zł brutto).

Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy etap realizowany do dnia 30 listopada 2018r. obejmuje: budowę mostu w torze nr 2 wraz z dobudową toru i sieci trakcyjnej nad nowo wybudowanym torem, wymianę rozjazdów w głowicach stacji, opracowanie dokumentacji projektowej urządzeń srk. Drugi etap, którego termin zakończenia ustalony jest na dzień 28 listopada 2019r. obejmuje przebudowę urządzeń srk i teletechniki.

Efektem wykonania powyższych prac jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zwiększenie przepustowości linii kolejowej nr 68 na odcinku Lublin-Przeworsk, a także poprawa komfortu podróżowania.


DSCN6717


DSCN6717
28-03-2018

PNUIK zmodernizuje sieć trakcyjną na trasie z Krakowa do Warszawy

Do końca roku będą trwały prace związane z przebudową sieci trakcyjnej na linii 8, pomiędzy Krakowem Głównym a Tunelem. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na prace projektowe i budowlane wyda 16,5 mln zł netto.

Umowę na realizację robót w systemie „Zaprojektuj i buduj” podpisali dziś w imieniu PLK Włodzimierz Zembol, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie i jego zastępca ds. technicznych Krzysztof Drebot. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, które reprezentowali prezes zarządu Zbigniew Marzec oraz członek zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Grzegorz Bober.
Do konkursu na realizację tego zadania PLK zaprosiło cztery specjalistyczne firmy. Oferty ostatecznie złożyły dwie z nich: PNUIK z Krakowa i Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM z Poznania.
Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z modernizacją sieci trakcyjnej na ważnej linii kolejowej, leżącej na trasie z Krakowa do Warszawy. W sumie przebudowa obejmie 8 sekcji sieci trakcyjnej. Kontrakt przewiduje również postawienie aż 600 konstrukcji wsporczych trakcji.
Podpisana dziś umowa opiewa na przeszło 16,5 mln zł netto. Prace projektowe rozpoczną się natychmiast, a kontrakt będzie realizowany do końca bieżącego roku. To pierwsze zadanie inwestycyjne, związane z siecią trakcyjną, realizowane przez krakowską firmę. PNUIK do tego typu robót na szlakach kolejowych przygotowywał się już od dłuższego czasu. Ostatnio firma zakupiła nowoczesny pociąg sieciowy, który znacznie przyspieszy realizację tego typu zleceń.

 

DSCN6717


DSCN6717

20-03-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących modernizację i przystosowanie do dalszej modernizacji sieci trakcyjnej, na linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny), na odcinku: Tunel – Kraków Główny od km: 268,971 do km 317,677 na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 16 597 450 zł netto, ZLK Kraków)

DSCN6717
14-03-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Remont bieżący tunelu liniowego w km 50.451 linii nr 107 (wartość: 1 500 000 zł netto, ZLK Rzeszów)

DSCN6717
14-03-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Remont bieżący obiektów inżynieryjnych na linii nr 107 Nowy Zagórz – Łupków oraz linii nr 108 Stróże – Krościenko (wartość: 1 390 009 zł netto, ZLK Rzeszów)

DSCN6717
12-03-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa bieżąca torów i rozjazdów na linii kolejowej nr 601 (Kraków Przedmieście – Kraków Główny Towarowy),
z robotami okołotorowymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 849 999 zł netto, ZLK Kraków)

DSCN6717
02-03-2018

Nowoczesny pociąg sieciowy zakupiony !

Zarząd PNUIK Kraków Sp. z o.o. podpisał dziś umowę z ZPS Spółka z o.o. na zakup pociągu sieciowego i sprzętu do budowy i modernizacji sieci trakcyjnej. Więcej informacji na stronie PKP PLK S.A. (zobacz więcej)

DSCN6717
27-02-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy bieżącej toru nr 1 i nr 2 na linii kolejowej nr 93 (Trzebinia – Zebrzydowice) w km 27,330 – 38,600, wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Zakład Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 3 969 960 zł netto, ZLK Kraków)

DSCN6717
16-02-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Remont toru nr 1 w km 21,221 – 40,749 oraz naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego wraz z robotami towarzyszącymi na linii nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka (wartość: 4 840 000 zł netto, ZLK Siedlce)

DSCN6717
16-02-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Remont obiektów inżynieryjnych w km 22,427, w km 23,805, w km 26,827, w km 28,306 i w km 29,357 linii kolejowej nr 015 Bednary – Łódź Kaliska (wartość: 2 999 915 zł netto, ZLK Łódź)

DSCN6717
16-02-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Remont obiektów inżynieryjnych w km 42,643, w km 45,171, w km 46,030, w km 48,692 linii kolejowej nr 015 Bednary – Łódź Kaliska (wartość: 2 289 938 zł netto, ZLK Łódź)

DSCN6717
02-02-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Usuwanie skutków wykolejenia wagonu na stacji Trzebinia tor Nr 105 w dniu 28.12.2017 r. linia Nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Gł. (wartość: 303 358 zł netto, ZLK Kraków)

DSCN6717
25-01-2018

Oferta KONSORCJUM w składzie: PNUIK, PPMT, DOLKOM została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
„Wzmocnienie podtorza na liniach kolejowych: nr 18 (Kutno – Piła Gł.) – tor nr 1, km: 92.650-93.950; nr 8 (Warszawa Zach. – Kraków Gł.) – tor nr 2, km: 300.400-301.000, 305.800-306.870, 309.900-310.840, 269.110-271.680, 273.680-275.850, 280.000-284.950; 286.000-287.000, 290.900-292.300; 292.380-293.500, oraz tor nr 1, km: 300.030-302.600; nr 93 (Trzebinia – Zebrzydowice) – tor nr 1, km: 77.870-80.612, oraz tor nr 2, km: 78.010-80.612; nr 131 (Chorzów Batory – Tczew) – tor nr 1, km: 154.200-155.200, 30.900-33.100, oraz tor nr 2, km: 155.580-156.590; nr 273 (Wrocław Gł. – Szczecin Gł.) – tor nr 1, km: 61.850-63.300; oraz przeprowadzeniu dodatkowych robót budowlanych wraz z obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarką tłucznia RM80 – stanowiących potencjał Zamawiającego” (wartość: 42 142 333 zł netto, ZLK Kraków)

KONSORCJUM

19-01-2018

Trwają prace nad portalem wymiany informacji dla pracowników PNUIK. Wersja testowa portalu.
WWW.PRACA.PNUIK.PL

Nowe pomysły, rozwiązania należy zgłaszać na adres: di@pnuik.pl

PRACA PNUIK
18-01-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie remontu głównego mostu w km 47,580 linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom (tor nr 1 i 2 ) (wartość: 2 000 000 zł netto, ZLK Skarżysko-Kamienna)

DSCN6717
18-01-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym. Wykonanie remontu bieżącego mostów masywnych w km 4,238 linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (wartość: 499 355 zł netto, ZLK Skarżysko-Kamienna)

DSCN6717

 

08-01-2018

Metodyka BIM w PNUIK. PNUIK podejmuje działania mające na celu ocenę zasadności i przygotowanie do wdrożenia stosowania metodyki BIM w przedsiębiorstwie. Mając na uwadze rozwój tej koncepcji w krajach zachodnich, czy też Skandynawskich, przewiduje się, że w ciągu najbliższych lat może stać się ona standardem lub nawet wymogiem kontraktowym. Dlatego też, obecnie, oprócz udziału w szkoleniach i konferencjach branżowych, trwają pracę nad budową modelu 3D obiektu inżynieryjnego, zawierającego elementy BIM. Powyższe pozwoli Spółce, podjąć kolejne kroki w ramach wdrożenia metodyki BIM.

PNUIK
31-12-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Ciągła wymiana szyn 60E1 w torze nr 1 linii nr 77 Janików – Świerże Górne w km 2,611 – 12,271 wraz z robotami towarzyszącymi

DSCN6717
29-12-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Rewitalizacja trzech przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie

DSCN6717

 

29-12-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Rewitalizacja trzech przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie

DSCN6717

 

27-12-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Wykonanie naprawy mostu na linii nr 191 Goleszów – Wisła Głębce w km 14,071

DSCN6717

 

30-11-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Wymiana torów i rozjazdów na stacji Świerże Górne linia nr 77 Janików – Świerże Górne oraz roboty towarzyszące

DSCN6717

 

23-11-2017

Kolejne zadanie zakończone. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem na jej podstawie remontu bieżącego wiaduktów w km 8,179;8,196 oraz ścian oporowych w km 8,103; 8,261 linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie.
DSCN6717

 

16-11-2017

Kolejne zadanie zakończone. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Swoszowice – Przeciszów w ramach zadania p..: „Prace na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”
DSCN6717

 

10-11-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Naprawa bieżąca oraz poprawa parametrów technicznych nawierzchni na stacji Kraków Nowa Huta w ramach „Programu naprawczego stacji Kraków Nowa Huta” – ETAP II

DSCN6717

 

03-11-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Rewitalizacja trzech przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie (wartość: 2 391 034 zł netto, ZLK Rzeszów)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
16-10-2017
PNUIK zakończyło zadanie – Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w obrębie aglomeracji warszawski-łódzkiej na terenie działania Zakładu Linii kolejowych w Łodzi: Zadanie nr 1 – wymiana nawierzchni kolejowo-drogowej przejazdu kolejowo-drogowego w km 1,503 na linii nr 25; Zadanie nr 2 – Rewitalizacja układu torowego: w stacji Łódź Kaliska na linii nr 15, w stacji Zgierz na linii nr 15 oraz w stacji Łódź Chojny na linii nr 25; Zadanie nr 3 – Przebudowa wiaduktu kolejowego stalowego w km 8,957 linii kolejowej nr 016 Łódź Widzew – Kutno nad ul. Łagiewnicką
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
03-10-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Ciągła wymiana szyn 60E1 w torze nr 1 linii nr 77 Janików – Świerże Górne w km 2,611 – 12,271 wraz z robotami towarzyszącymi (wartość: 1 960 000 zł netto, ZLK Skarżysko)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
03-10-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 15 i nr 16 na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew z podziałem na dwa zadania (wartość: 1 999 499 zł netto, ZLK Tarn. Góry)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
30-09-2017
PNUIK zakończyło zadanie – Wykonanie robót utrzymaniowo naprawczych nawierzchni kolejowej w celu odwołania istniejących ograniczeń prędkości na linii nr 25 Łódź Kaliska- Dębica, nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe, nr 68 Lublin – Przeworsk, nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
15-09-2017

Zobacz nasz obszar inwestycyjny i utrzymaniowy na mapie.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO OBEJRZENIA NAJNOWSZEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ NASZEJ FIRMY – kliknij
mapa_realizacji
09-09-2017
Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko na największych Kolejowych Targach Międzynarodowych w Polsce „TRAKO 2017”.
HALA B, STOISKO NR 11. GDAŃSK 26-29.09.17 Zobacz więcej
traco
31-08-2017
Budowa wiaduktu w Komańczy zakończona. Kolejny sukces naszych inżynierów i pracowników.
Więcej zdjęć na stronie naszej Galerii więcej
30-07-2017
Fotorelacja z prowadzonych prac na linii 94.
Więcej zdjęć na stronie naszej Galerii więcej
08-07-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa bieżąca oraz poprawa parametrów technicznych nawierzchni na stacji Kraków Nowa Huta w ramach „Programu naprawczego stacji Kraków Nowa Huta” – ETAP II (wartość: 4 036 780 zł netto, ZLK Kraków)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
30-06-2017
PNUIK zakończyło zadanie – Wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych nr 131, nr 137, nr 141, nr 152, nr 161, nr 174, nr 677, nr 140 i nr 957 z podziałem na cztery zadania
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
23-06-2017
Remont mostu na linii nr 25 zakończony.
Więcej zdjęć na stronie naszej Galerii więcej
02-06-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Rewitalizacja placu ładunkowego z rampą st. Wolica km 207.827 linii nr 8 Warszawa – Kraków” w ramach „Programu rewitalizacji ogólnodostępnej, punktowej infrastruktury ładunkowej na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wartość: 3 497 000 zł netto, ZLK Kielce)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
02-06-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót utrzymaniowo-naprawczych nawierzchni kolejowej toru nr 5 na stacji Zabrze Makoszowy Kopalnia na linii nr 141 oraz toru nr 772 na stacji Tarnowskie Góry na linii nr 182 w celu podwyższenia prędkości rozkładowej oraz zwiększenia przepustowości stacji z podziałem na dwa zadania (wartość: 2 898 874 zł netto, ZLK Tarn. Góry)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
31-05-2017
Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. podpisało umowę na ponad 200 milionów złotych. PNUIK Kraków Sp. z o.o. wykona roboty na trasie Kraków – Zakopane, między Skawiną a Suchą Beskidzką. Nazwa zadania to opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla: ZADANIA NR 1 pn. Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla: ZADANIA NR 2 pn. Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna
Więcej informacji na stronie Biura Prasowego PKP.
podpisanie_umowy
05-10-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w obrębie aglomeracji warszawski-łódzkiej na terenie działania Zakładu Linii kolejowych w Łodzi: Zadanie nr 1 – wymiana nawierzchni kolejowo-drogowej przejazdu kolejowo-drogowego w km 1,503 na linii nr 25; Zadanie nr 2 – Rewitalizacja układu torowego: w stacji Łódź Kaliska na linii nr 15, w stacji Zgierz na linii nr 15 oraz w stacji Łódź Chojny na linii nr 25; Zadanie nr 3 – Przebudowa wiaduktu kolejowego stalowego w km 8,957 linii kolejowej nr 016 Łódź Widzew – Kutno nad ul. Łagiewnicką (wartość: 14 888 542 zł netto, ZLK Łódź)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
04-05-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót utrzymaniowo naprawczych kolejowej w celu odwołania istniejących ograniczeń prędkości na linii nr 25 Łódź Kaliska- Dębica, nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe, nr 68 Lublin – Przeworsk, nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów (wartość: 3 630 521 zł netto, ZLK Lublin)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
26-04-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie remontów głównych mostów w km 144,650 linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków (wartość: 3 500 000 zł netto, ZLK Skarżysko)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
15-04-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie naprawy mostu na linii nr 191 Goleszów – Wisła Głębce w km 14,071 (wartość: 3 350 000 zł netto, ZLK Sosnowiec)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
13-04-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie naprawy mostu na linii nr 191 Goleszów – Wisła Głębce w km 12,461 (wartość: 2 400 000 zł netto, ZLK Sosnowiec)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
17-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych nr 131, nr 137, nr 141, nr 152, nr 161, nr 174, nr 677, nr 140 i nr 957 z podziałem na cztery zadania (wartość: 34 925 740 zł netto, ZLK Tarn. Góry)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
16-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Lublin – Dorohusk oraz budowa łącznicy kolejowej w Rejowcu na linii 69 Rejowiec – Hrebenne w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej (wartość: 14 869 000 zł netto, ZLK Lublin)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
13-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przebudowy wiaduktu w km 88,725 w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów – Muszyna” (to był przetarg) (wartość: 3 868 091 zł netto, CRI Kraków)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
10-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa torów Nr 1 i 2 wraz z podtorzem na linii Nr 73 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój w km 1,236 – 20,500 (wartość: 5 647 920 zł netto, ZLK Kielce)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
10-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa torów Nr 1 i 2 wraz z podtorzem na linii Nr 61 Kielce – Fosowskie w km 0.528 – 59.000 (wartość: 3 624 800 zł netto, ZLK Kielce)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
09-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wymiana torów i rozjazdów na stacji Świerże Górne linia nr 77 Janików – Świerże Górne oraz roboty towarzyszące (wartość: 4 970 000 zł netto, ZLK Skarżysko)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
03-11-2015
Informujemy, że Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. otrzymało medal i wyróżnienie za zasługi dla Ligi Obrony Kraju (dyplom – wersja pdf)
http://pnuik.pl/images/med.jpg
01-09-2015
Informujemy, że Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. uzyskało przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa w sieciowej części B dla przewoźnika kolejowego. Nowy certyfikat ma numer PL1220150008 i ważny jest od dnia 15.09.2015 r. do 15.09.2020 r. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do dalszej współpracy.
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
01-09-2015
Aktualizacja telefonów. Kariera/Dla pracowników/Ogłoszenia pracownicze.
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
31-08-2015Portal dla pracowników znajduje się w zakładce Kariera/Dla pracowników. http://pnuik.pl/images/akt.jpg
23-03-2015Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. informuje, że uzyskało przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa przewoŸźnika kolejowego w czꜶci A na kolejne 5 lat. Certyfikat ważny jest od 24.03.2015 r. do 23.03.2020 r. http://pnuik.pl/images/akt.jpg

 

06-12-2013

Zatrudnimy pracownika na stanowisku:
– kierowca drezyny i wózka motorowego,
– maszynista zgarniarki tł‚ucznia,
– maszynista automatycznej podbijarki toru i rozjazdów,
– maszynista żurawia kolejowego więcej dział Kariera/Oferty pracy

http://pnuik.pl/images/akt.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *