Aktualności

 


08-11-2018

Wyższy poziom bezpieczeństwa i sprawniejsze podróże będą efektem kolejnej inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych na małopolskim odcinku trasy Stróże – Krościenko. Umowę za 22 889 420,37 zł netto na linii kolejowej nr 108 Wola Łużańska – Gorlice Zagórzany, zrealizuje Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

więcej informacji na łamach Rynku Kolejowego

17-10-2018

Kolejna duża inwestycja realizowana przez PNUIK Kraków „Rewitalizacja linii Padew – Mielec – Dębica”.

W dniu dzisiejszym podpisano umowę z Krajowego Programu Kolejowego za 188 mln zł na zaprojektowanie i wykonanie prac na trasie Padew – Mielec – Dębica. Prace umożliwią wznowienie ruchu pasażerskiego i zapewnią sprawniejszy ruch towarowy. Inwestycja planowana jest w latach 2018 – 2020.
Więcej informacji na stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobacz więcej

Materiał filmowy z kanału „W Cieniu Jupiterów – info&news MIELEC”. Zobacz.http://pnuik.pl/images/akt.jpg
12-09-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Naprawa obiektów inżynieryjnych w km: 1.460, 2.725, 2.808, 3.001, 2.291, linii kolejowej nr 114 (Trzebinia – Trzebinia Siersza); na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 650 000 zł netto, ZLK KRAKÓW)

12-09-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Mielec – Dębica w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica” (wartość: 187 778 963 zł netto, CRI KRAKÓW)

27-08-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT DLA BUDOWY MIJANKI W MAJDANIE KRÓLEWSKIM W RAMACH PROJEKTU PN. „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 71 OCICE – RZESZÓW (wartość: 16 501 657 zł netto, CRI KRAKÓW)

23-08-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Budowa trzech przepustów masywnych w km 170,442; 170,837; 171, 652 linii nr 68 Lublin – Przeworsk (wartość: 1 400 000 zł netto, ZLK Rzeszów)

14-08-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Remont 4 obiektów inżynieryjnych:
Zadanie nr 1 – remont przepustu w km 95,662 linii nr 69 Rejowiec – Hrebenne
Zadanie nr 2 – remont przepustu w km 111,708 linii nr 69 Rejowiec – Hrebenne
Zadanie nr 3 – remont mostu w km 79,575 linii nr 101 Munina – Hrebenne
Zadanie nr 4 – remont mostu w km 80,774 linii nr 101 Munina – Hrebenne
(wartość: 2 241 995 zł netto, ZLK Lublin)

01-08-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Modernizacja torów nr 9 i 11 stacji Świerże Górne linii kolejowej nr 77 Janików – Świerże Górne wraz z robotami towarzyszącymi (wartość: 1 799 718 zł netto, ZLK Skarżysko)

31-07-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Remont toru nr 1 w km 32,750 – 55,100 oraz naprawa główna przejazdów kolejowo-drogowych wraz z robotami towarzyszącymi na linii nr 13 Krusze-Pilawa (wartość: 3 948 956 zł netto, ZLK Siedlce)

26-07-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Wymiana podkładów drewnianych na betonowe staroużyteczne, w torach nr 9 i 11 bocznicy kolejowej w Sekcji Zgrzewania Szyn w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Towarowa 5 z podziałem na dwa zadania (wartość: 620 493 zł netto, ZMT Kraków)

06-07-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem na jej podstawie remontu głównego mostu w km 129,130 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska-Dębica (wartość: 1 250 000 zł netto, ZLK Skarżysko)

03-07-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Naprawa ob. inż. w km: 273.121 tor nr 1 i 2; 275.328 tor nr 1 i 2; 282.450 tor nr 1 i 2; 298.321 tor nr 1 i 2; 298.614 tor nr 1 i 2; na linii nr 8 (Wa-a Zach.–Kraków Gł.); na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 912 000 ł netto, ZLK Kraków)

27-06-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Remont rozjazdów kolejowych na linii kolejowej nr 131, 25, 14 na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi (wartość: 2 799 993 zł netto, ZLK Łódź)

21-06-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Wykonanie robót uzupełniających na linii nr 31 Siedlce – Siemianówka na terenie IZ Siedlce (prace drogowe) – Zadanie nr 4 (wartość: 7 468 426 zł netto, ZLK Siedlce)

05-06-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Naprawa główna torów nr 3 i 8 w stacji Basznia na linii nr 101 Munina – Hrebenne (wartość: 1 999 999 zł netto, ZLK Rzeszów)

04-06-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Roboty utrzymaniowo-naprawcze teren ISE Stalowa Wola Rozwadów (wartość: 1 715 910 zł netto, ZLK Lublin)

28-05-2018

Zapraszamy do składania ofert na dostawę podkładów strunobetonowych. www.zakupy.pnuik.pl

23-05-2018


PNUIK stawia na zdolną młodzież!

Podpisanie porozumienia o współpracy PNUIK Kraków Sp. z o.o. z Politechniką Krakowską.

Spółka PNUIK Kraków, wspólnie z Grupą PKP PLK S.A., zawarła porozumienie z Politechniką Krakowską o współpracy w zakresie fundowania stypendiów dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej.
W imieniu Spółki PNUIK porozumienie dnia 21 maja 2018r. podpisali Prezes Zarządu – Zbigniew Marzec oraz Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych – Grzegorz Bober. Poza fundowaniem stypendiów dla najlepszych studentów Wydziału Inżynierii Lądowej współpraca z Politechniką Krakowską obejmuje również możliwość odbywania staży i praktyk dla studentów oraz podejmowania wspólnych projektów badawczych.
Zawarcie powyższego porozumienia korzystnie wpłynie na rozwój budownictwa kolejowego w Polsce. W świetle rosnącego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży kolejowej powyższe porozumienie jest korzystne zarówn0o dla przedsiębiorstw kolejowych jak i studentów mogących liczyć na staż, praktykę i zatrudnienie w renomowanych firmach z branży budownictwa kolejowego.

Linki:

Notatka na stronie PKP PLK S.A.

Materiał w Kronice Krakowskiej z dn. 21.05.2018 godz. 21:00 (od min. 5:10)
Galeria na stronie Politechniki

30-04-2018


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Rewitalizacja nawierzchni ładowni Daniel i Damazy tor nr 1 linia nr 7 (wartość: 822 145 zł netto, ZLK Lublin)

DSCN6717
18-04-2018


Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
Ciągła wymiana szyny 60E1 dł 120 mb i 210 mb na terenie Sekcji Eksploatacji Radom Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej (wartość: 933 543 zł netto, ZLK Skarżysko-Kamienna)

DSCN6717
18-04-2018

Zapraszamy do składania ofert. www.zakupy.pnuik.pl

16-04-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Roboty utrzymaniowo-naprawcze nawierzchni kolejowej na terenie zakładu (wartość: 4 238 115 zł netto, ZLK Siedlce)

DSCN6717
09-04-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót utrzymaniowo-naprawczych nawierzchni kolejowej i podtorza na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej (wartość: 2 299 825 zł netto, ZLK Skarżysko-Kamienna)

DSCN6717
11-04-2018

PNUIK z umowami za 40 mln zł na remonty linii kolejowych i stacji                                                     

Artykuł o naszej działalności w informacjach prasowych Rynku Kolejowego.

DSCN6717
09-04-2018

Modernizacja stacji Nowa Sarzyna poprawi bezpieczeństwo ruchu kolejowego i zwiększy przepustowości linii 68 na odcinku Lublin – Przeworsk

Umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja stacji Nowa Sarzyna” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” podpisali w dniu 29 marca 2018r. w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mieczysław Borowiec, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie i jego Zastępca ds. technicznych Henryk Peszko, a ze strony wykonawcy PNUIK Kraków Sp. z o.o. Prezes Zarządu Zbigniew Marzec oraz Członek Zarządu ds. Technicznych Marcin Szewczyk. Cena za kompleksowe wykonanie umowy wynosi 22.935.518,62 zł netto
(28.210.687,90 zł brutto).

Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy etap realizowany do dnia 30 listopada 2018r. obejmuje: budowę mostu w torze nr 2 wraz z dobudową toru i sieci trakcyjnej nad nowo wybudowanym torem, wymianę rozjazdów w głowicach stacji, opracowanie dokumentacji projektowej urządzeń srk. Drugi etap, którego termin zakończenia ustalony jest na dzień 28 listopada 2019r. obejmuje przebudowę urządzeń srk i teletechniki.

Efektem wykonania powyższych prac jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zwiększenie przepustowości linii kolejowej nr 68 na odcinku Lublin-Przeworsk, a także poprawa komfortu podróżowania.

 

DSCN6717


DSCN6717
28-03-2018

PNUIK zmodernizuje sieć trakcyjną na trasie z Krakowa do Warszawy

Do końca roku będą trwały prace związane z przebudową sieci trakcyjnej na linii 8, pomiędzy Krakowem Głównym a Tunelem. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na prace projektowe i budowlane wyda 16,5 mln zł netto.

Umowę na realizację robót w systemie „Zaprojektuj i buduj” podpisali dziś w imieniu PLK Włodzimierz Zembol, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie i jego zastępca ds. technicznych Krzysztof Drebot. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, które reprezentowali prezes zarządu Zbigniew Marzec oraz członek zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Grzegorz Bober.
Do konkursu na realizację tego zadania PLK zaprosiło cztery specjalistyczne firmy. Oferty ostatecznie złożyły dwie z nich: PNUIK z Krakowa i Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM z Poznania.
Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z modernizacją sieci trakcyjnej na ważnej linii kolejowej, leżącej na trasie z Krakowa do Warszawy. W sumie przebudowa obejmie 8 sekcji sieci trakcyjnej. Kontrakt przewiduje również postawienie aż 600 konstrukcji wsporczych trakcji.
Podpisana dziś umowa opiewa na przeszło 16,5 mln zł netto. Prace projektowe rozpoczną się natychmiast, a kontrakt będzie realizowany do końca bieżącego roku. To pierwsze zadanie inwestycyjne, związane z siecią trakcyjną, realizowane przez krakowską firmę. PNUIK do tego typu robót na szlakach kolejowych przygotowywał się już od dłuższego czasu. Ostatnio firma zakupiła nowoczesny pociąg sieciowy, który znacznie przyspieszy realizację tego typu zleceń.

 

DSCN6717


DSCN6717

20-03-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących modernizację i przystosowanie do dalszej modernizacji sieci trakcyjnej, na linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny), na odcinku: Tunel – Kraków Główny od km: 268,971 do km 317,677 na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 16 597 450 zł netto, ZLK Kraków)

DSCN6717
14-03-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Remont bieżący tunelu liniowego w km 50.451 linii nr 107 (wartość: 1 500 000 zł netto, ZLK Rzeszów)

DSCN6717
14-03-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Remont bieżący obiektów inżynieryjnych na linii nr 107 Nowy Zagórz – Łupków oraz linii nr 108 Stróże – Krościenko (wartość: 1 390 009 zł netto, ZLK Rzeszów)

DSCN6717
12-03-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa bieżąca torów i rozjazdów na linii kolejowej nr 601 (Kraków Przedmieście – Kraków Główny Towarowy),
z robotami okołotorowymi; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 849 999 zł netto, ZLK Kraków)

DSCN6717
02-03-2018

Nowoczesny pociąg sieciowy zakupiony !

Zarząd PNUIK Kraków Sp. z o.o. podpisał dziś umowę z ZPS Spółka z o.o. na zakup pociągu sieciowego i sprzętu do budowy i modernizacji sieci trakcyjnej. Więcej informacji na stronie PKP PLK S.A. (zobacz więcej)

DSCN6717
27-02-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy bieżącej toru nr 1 i nr 2 na linii kolejowej nr 93 (Trzebinia – Zebrzydowice) w km 27,330 – 38,600, wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Zakład Linii Kolejowych w Krakowie (wartość: 3 969 960 zł netto, ZLK Kraków)

DSCN6717
16-02-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Remont toru nr 1 w km 21,221 – 40,749 oraz naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego wraz z robotami towarzyszącymi na linii nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka (wartość: 4 840 000 zł netto, ZLK Siedlce)

DSCN6717
16-02-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Remont obiektów inżynieryjnych w km 22,427, w km 23,805, w km 26,827, w km 28,306 i w km 29,357 linii kolejowej nr 015 Bednary – Łódź Kaliska (wartość: 2 999 915 zł netto, ZLK Łódź)

DSCN6717
16-02-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Remont obiektów inżynieryjnych w km 42,643, w km 45,171, w km 46,030, w km 48,692 linii kolejowej nr 015 Bednary – Łódź Kaliska (wartość: 2 289 938 zł netto, ZLK Łódź)

DSCN6717
02-02-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Usuwanie skutków wykolejenia wagonu na stacji Trzebinia tor Nr 105 w dniu 28.12.2017 r. linia Nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Gł. (wartość: 303 358 zł netto, ZLK Kraków)

DSCN6717
25-01-2018

Oferta KONSORCJUM w składzie: PNUIK, PPMT, DOLKOM została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym:
„Wzmocnienie podtorza na liniach kolejowych: nr 18 (Kutno – Piła Gł.) – tor nr 1, km: 92.650-93.950; nr 8 (Warszawa Zach. – Kraków Gł.) – tor nr 2, km: 300.400-301.000, 305.800-306.870, 309.900-310.840, 269.110-271.680, 273.680-275.850, 280.000-284.950; 286.000-287.000, 290.900-292.300; 292.380-293.500, oraz tor nr 1, km: 300.030-302.600; nr 93 (Trzebinia – Zebrzydowice) – tor nr 1, km: 77.870-80.612, oraz tor nr 2, km: 78.010-80.612; nr 131 (Chorzów Batory – Tczew) – tor nr 1, km: 154.200-155.200, 30.900-33.100, oraz tor nr 2, km: 155.580-156.590; nr 273 (Wrocław Gł. – Szczecin Gł.) – tor nr 1, km: 61.850-63.300; oraz przeprowadzeniu dodatkowych robót budowlanych wraz z obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarką tłucznia RM80 – stanowiących potencjał Zamawiającego” (wartość: 42 142 333 zł netto, ZLK Kraków)

KONSORCJUM

19-01-2018

Trwają prace nad portalem wymiany informacji dla pracowników PNUIK. Wersja testowa portalu.
WWW.PRACA.PNUIK.PL

Nowe pomysły, rozwiązania należy zgłaszać na adres: di@pnuik.pl

PRACA PNUIK
18-01-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie remontu głównego mostu w km 47,580 linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom (tor nr 1 i 2 ) (wartość: 2 000 000 zł netto, ZLK Skarżysko-Kamienna)

DSCN6717
18-01-2018

Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym. Wykonanie remontu bieżącego mostów masywnych w km 4,238 linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (wartość: 499 355 zł netto, ZLK Skarżysko-Kamienna)

DSCN6717

 

08-01-2018

Metodyka BIM w PNUIK. PNUIK podejmuje działania mające na celu ocenę zasadności i przygotowanie do wdrożenia stosowania metodyki BIM w przedsiębiorstwie. Mając na uwadze rozwój tej koncepcji w krajach zachodnich, czy też Skandynawskich, przewiduje się, że w ciągu najbliższych lat może stać się ona standardem lub nawet wymogiem kontraktowym. Dlatego też, obecnie, oprócz udziału w szkoleniach i konferencjach branżowych, trwają pracę nad budową modelu 3D obiektu inżynieryjnego, zawierającego elementy BIM. Powyższe pozwoli Spółce, podjąć kolejne kroki w ramach wdrożenia metodyki BIM.

PNUIK
31-12-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Ciągła wymiana szyn 60E1 w torze nr 1 linii nr 77 Janików – Świerże Górne w km 2,611 – 12,271 wraz z robotami towarzyszącymi

DSCN6717
29-12-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Rewitalizacja trzech przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie

DSCN6717

 

29-12-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Rewitalizacja trzech przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie

DSCN6717

 

27-12-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Wykonanie naprawy mostu na linii nr 191 Goleszów – Wisła Głębce w km 14,071

DSCN6717

 

30-11-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Wymiana torów i rozjazdów na stacji Świerże Górne linia nr 77 Janików – Świerże Górne oraz roboty towarzyszące

DSCN6717

 

23-11-2017

Kolejne zadanie zakończone. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem na jej podstawie remontu bieżącego wiaduktów w km 8,179;8,196 oraz ścian oporowych w km 8,103; 8,261 linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie.
DSCN6717

 

16-11-2017

Kolejne zadanie zakończone. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Swoszowice – Przeciszów w ramach zadania p..: „Prace na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”
DSCN6717

 

10-11-2017

Kolejne zadanie zakończone. PNUIK zakończyło zadanie – Naprawa bieżąca oraz poprawa parametrów technicznych nawierzchni na stacji Kraków Nowa Huta w ramach „Programu naprawczego stacji Kraków Nowa Huta” – ETAP II

DSCN6717

 

03-11-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Rewitalizacja trzech przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie (wartość: 2 391 034 zł netto, ZLK Rzeszów)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
16-10-2017
PNUIK zakończyło zadanie – Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w obrębie aglomeracji warszawski-łódzkiej na terenie działania Zakładu Linii kolejowych w Łodzi: Zadanie nr 1 – wymiana nawierzchni kolejowo-drogowej przejazdu kolejowo-drogowego w km 1,503 na linii nr 25; Zadanie nr 2 – Rewitalizacja układu torowego: w stacji Łódź Kaliska na linii nr 15, w stacji Zgierz na linii nr 15 oraz w stacji Łódź Chojny na linii nr 25; Zadanie nr 3 – Przebudowa wiaduktu kolejowego stalowego w km 8,957 linii kolejowej nr 016 Łódź Widzew – Kutno nad ul. Łagiewnicką
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
03-10-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Ciągła wymiana szyn 60E1 w torze nr 1 linii nr 77 Janików – Świerże Górne w km 2,611 – 12,271 wraz z robotami towarzyszącymi (wartość: 1 960 000 zł netto, ZLK Skarżysko)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
03-10-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wymiana nawierzchni kolejowej w torze nr 15 i nr 16 na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew z podziałem na dwa zadania (wartość: 1 999 499 zł netto, ZLK Tarn. Góry)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
30-09-2017
PNUIK zakończyło zadanie – Wykonanie robót utrzymaniowo naprawczych nawierzchni kolejowej w celu odwołania istniejących ograniczeń prędkości na linii nr 25 Łódź Kaliska- Dębica, nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe, nr 68 Lublin – Przeworsk, nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
15-09-2017

Zobacz nasz obszar inwestycyjny i utrzymaniowy na mapie.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO OBEJRZENIA NAJNOWSZEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ NASZEJ FIRMY – kliknij
mapa_realizacji
09-09-2017
Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko na największych Kolejowych Targach Międzynarodowych w Polsce „TRAKO 2017”.
HALA B, STOISKO NR 11. GDAŃSK 26-29.09.17 Zobacz więcej
traco
31-08-2017
Budowa wiaduktu w Komańczy zakończona. Kolejny sukces naszych inżynierów i pracowników.
Więcej zdjęć na stronie naszej Galerii więcej
30-07-2017
Fotorelacja z prowadzonych prac na linii 94.
Więcej zdjęć na stronie naszej Galerii więcej
08-07-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa bieżąca oraz poprawa parametrów technicznych nawierzchni na stacji Kraków Nowa Huta w ramach „Programu naprawczego stacji Kraków Nowa Huta” – ETAP II (wartość: 4 036 780 zł netto, ZLK Kraków)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
30-06-2017
PNUIK zakończyło zadanie – Wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych nr 131, nr 137, nr 141, nr 152, nr 161, nr 174, nr 677, nr 140 i nr 957 z podziałem na cztery zadania
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
23-06-2017
Remont mostu na linii nr 25 zakończony.
Więcej zdjęć na stronie naszej Galerii więcej
02-06-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Rewitalizacja placu ładunkowego z rampą st. Wolica km 207.827 linii nr 8 Warszawa – Kraków” w ramach „Programu rewitalizacji ogólnodostępnej, punktowej infrastruktury ładunkowej na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wartość: 3 497 000 zł netto, ZLK Kielce)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
02-06-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót utrzymaniowo-naprawczych nawierzchni kolejowej toru nr 5 na stacji Zabrze Makoszowy Kopalnia na linii nr 141 oraz toru nr 772 na stacji Tarnowskie Góry na linii nr 182 w celu podwyższenia prędkości rozkładowej oraz zwiększenia przepustowości stacji z podziałem na dwa zadania (wartość: 2 898 874 zł netto, ZLK Tarn. Góry)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
31-05-2017
Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. podpisało umowę na ponad 200 milionów złotych. PNUIK Kraków Sp. z o.o. wykona roboty na trasie Kraków – Zakopane, między Skawiną a Suchą Beskidzką. Nazwa zadania to opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla: ZADANIA NR 1 pn. Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla: ZADANIA NR 2 pn. Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna
Więcej informacji na stronie Biura Prasowego PKP.
podpisanie_umowy
05-10-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w obrębie aglomeracji warszawski-łódzkiej na terenie działania Zakładu Linii kolejowych w Łodzi: Zadanie nr 1 – wymiana nawierzchni kolejowo-drogowej przejazdu kolejowo-drogowego w km 1,503 na linii nr 25; Zadanie nr 2 – Rewitalizacja układu torowego: w stacji Łódź Kaliska na linii nr 15, w stacji Zgierz na linii nr 15 oraz w stacji Łódź Chojny na linii nr 25; Zadanie nr 3 – Przebudowa wiaduktu kolejowego stalowego w km 8,957 linii kolejowej nr 016 Łódź Widzew – Kutno nad ul. Łagiewnicką (wartość: 14 888 542 zł netto, ZLK Łódź)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
04-05-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót utrzymaniowo naprawczych kolejowej w celu odwołania istniejących ograniczeń prędkości na linii nr 25 Łódź Kaliska- Dębica, nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe, nr 68 Lublin – Przeworsk, nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów (wartość: 3 630 521 zł netto, ZLK Lublin)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
26-04-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie remontów głównych mostów w km 144,650 linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków (wartość: 3 500 000 zł netto, ZLK Skarżysko)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
15-04-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie naprawy mostu na linii nr 191 Goleszów – Wisła Głębce w km 14,071 (wartość: 3 350 000 zł netto, ZLK Sosnowiec)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
13-04-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie naprawy mostu na linii nr 191 Goleszów – Wisła Głębce w km 12,461 (wartość: 2 400 000 zł netto, ZLK Sosnowiec)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
17-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych nr 131, nr 137, nr 141, nr 152, nr 161, nr 174, nr 677, nr 140 i nr 957 z podziałem na cztery zadania (wartość: 34 925 740 zł netto, ZLK Tarn. Góry)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
16-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Lublin – Dorohusk oraz budowa łącznicy kolejowej w Rejowcu na linii 69 Rejowiec – Hrebenne w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej (wartość: 14 869 000 zł netto, ZLK Lublin)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
13-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przebudowy wiaduktu w km 88,725 w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów – Muszyna” (to był przetarg) (wartość: 3 868 091 zł netto, CRI Kraków)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
10-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa torów Nr 1 i 2 wraz z podtorzem na linii Nr 73 Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój w km 1,236 – 20,500 (wartość: 5 647 920 zł netto, ZLK Kielce)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
10-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Naprawa torów Nr 1 i 2 wraz z podtorzem na linii Nr 61 Kielce – Fosowskie w km 0.528 – 59.000 (wartość: 3 624 800 zł netto, ZLK Kielce)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
09-03-2017
Oferta PNUIK została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: Wymiana torów i rozjazdów na stacji Świerże Górne linia nr 77 Janików – Świerże Górne oraz roboty towarzyszące (wartość: 4 970 000 zł netto, ZLK Skarżysko)
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
03-11-2015
Informujemy, że Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. otrzymało medal i wyróżnienie za zasługi dla Ligi Obrony Kraju (dyplom – wersja pdf)
http://pnuik.pl/images/med.jpg
01-09-2015
Informujemy, że Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. uzyskało przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa w sieciowej części B dla przewoźnika kolejowego. Nowy certyfikat ma numer PL1220150008 i ważny jest od dnia 15.09.2015 r. do 15.09.2020 r. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do dalszej współpracy.
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
01-09-2015
Aktualizacja telefonów. Kariera/Dla pracowników/Ogłoszenia pracownicze.
http://pnuik.pl/images/akt.jpg
31-08-2015Portal dla pracowników znajduje się w zakładce Kariera/Dla pracowników. http://pnuik.pl/images/akt.jpg
23-03-2015Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. informuje, że uzyskało przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa przewoŸźnika kolejowego w czꜶci A na kolejne 5 lat. Certyfikat ważny jest od 24.03.2015 r. do 23.03.2020 r. http://pnuik.pl/images/akt.jpg

 

06-12-2013

Zatrudnimy pracownika na stanowisku:
– kierowca drezyny i wózka motorowego,
– maszynista zgarniarki tł‚ucznia,
– maszynista automatycznej podbijarki toru i rozjazdów,
– maszynista żurawia kolejowego więcej dział Kariera/Oferty pracy

http://pnuik.pl/images/akt.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *