Historia

   PKP Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych w Krakowie został utworzony w październiku 1954 roku, jako jednostka mieszcząca się w strukturach Krakowskiej (później Południowej) Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.
Oddział wykonywał naprawy torów i podtorza, a następnie również rozjazdów, wykorzystując również do tego celu sprzęt i maszyny wysokowydajne produkcji zarówno krajowej jak i renomowanych firm zagranicznych: Matisa (Szwajcaria) i Plaser & Theurer (Austria).
Już w latach siedemdziesiątych w skład ówczesnego DOM wchodziły trzy Pociągi Zmechanizowanych Robót Nawierzchniowych, Baza Montażowo – Demontażowa w Dębicy oraz Baza Maszyn i Sprzętu w Krakowie.
Z dniem 01-04-1996 r. Siedzibą przedsiębiorstwa stała się Dębica. W wyniku postępującej reorganizacji PKP z dniem 01-07-1998 r. Powstał Zakład Napraw Infrastruktury w Dębicy w skład którego wchodziły następujące jednostki wykonawcze:

Sekcja Zmechanizowanych Robót Nawierzchniowych z siedzibą w Tarnowie
Sekcja Zmechanizowanych Robót Utrzymania z siedzibą w Dębicy,
Sekcja Zmechanizowanych Robót Rozjazdowych z siedzibą w Dębicy,
Baza Nawierzchniowa w Dębicy,
Baza Maszyn i Sprzętu w Krakowie

   W dniu 01-10-1974 roku został utworzony PKP Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych w Suchej Beskidzkiej, którego głównym zadaniem było wykonawstwo kapitalnych remontów budowli inżynieryjnych i podtorza. Na terenie Oddziału działały trzy jednostki wykonawcze tj. Kierownictwo Kapitalnych Remontów i Budowli Inżynieryjnych i Podtorza: Suchej Beskidzkiej, Tarnowie i Rzeszowie. Dodatkowo w 1976 roku utworzono Bazę Maszyn i Sprzętu w Suchej Beskidzkiej.
Z dniem 01.04.1984 roku Oddział został przekształcony w Oddział Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych i Podtorza. Zwiększyła się ilość jednostek wykonawczych i powstały trzy Pociągi Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych w Bochni, Przeworsku i Suchej Beskidzkiej oraz trzy Pociągi Zmechanizowanych Robót Podtorza w Tarnowie, Krakowie i Łańcucie jak również Pociąg Zmechanizowany Napraw Maszyn i Sprzętu w Suchej Beskidzkiej.
   W wyniku zmian organizacyjnych w służbie drogowej PKP z dniem 01-01-1995 roku powstał Oddział Mostowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. Podstawowym zadaniem Oddziału było administrowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej kolejowych obiektów inżynieryjnych.
Dla realizacji zadań określonych ramowym Regulaminem Organizacyjnym Oddziału Mostowego w całym obszarze Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych utworzono 6 Sekcji Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych w: Suchej Beskidzkiej, Bochni, Krakowie- Prokocimiu, Przeworsku, Zagórzu i Nowym Sączu; Sekcję Zmechanizowanego Utrzymania Obiektów Inżynieryjnych w Suchej Beskidzkiej oraz Sekcję Diagnostyki i Nadzoru Obiektów Inżynieryjnych w Krakowie-Prokocimiu.
   W wyniku dalszej reorganizacji PKP z dniem 01-07-1998 roku przekształcono Oddział Mostowy w Zakład Mostowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. W dniu 01-10-2001 roku PKP S.A. Zakład Napraw Infrastruktury w Dębicy i PKP S.A. Zakład Mostowy w Suchej Beskidzkiej połączyły się w jedną spółkę, mającą siedzibę w Krakowie przy ul. Prokocimskiej 4, występującą pod nazwą Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *