Oferta

 

Pnuik Ulotka_2016

Świadczymy usługi:
1. Kompleksowego wykonywania prac modernizacyjnych i utrzymaniowych torów o prześwicie 1435mm i 1520mm w zakresie:

  • • napraw torów wykonywanych trzema metodami: potokową, bezprzęsłową, klasyczną,
  • • napraw rozjazdów, przebudowy głowic rozjazdowych,
  • • napraw bieżących – mających na celu utrzymanie nawierzchni w stanie zwartym konstrukcyjnie poprzez: niezbędną wymianę pojedynczych elementów nawierzchni (w granicach do 30%), dokręcenie wszystkich złączek (przytwierdzenie szyn do podkładów oraz łączenie szyn ze sobą), oczyszczenie podsypki tłuczniowej, ścięcie ław torowiska, poprawienie położenia toru w planie i profilu,
  • • napraw bieżących torów z oczyszczeniem podsypki (NBO),

Zakres tych robót obejmuje następujące czynności:

  • wymianę pojedynczych szyn,
  • wymianę pojedynczych złączek (przytwierdzeń szyn do podkładów),
  • wymianę pojedynczych podkładów,
  • dokręcenie śrub i wkrętów,
  • nasuwanie szyn odpełzłych,
  • regulację luzów,
  • regulację szerokości toru.
  • napraw bieżących torów i rozjazdów przy pomocy zespołów wysokowydajnych maszyn torowych,
  • odwodnienie równi stacyjnych i głowic rozjazdowych

2. Wykonywania robót budowlano- montażowych takich jak:

  • antykorozja konstrukcji stalowych i żelbetowych,
  • wymiana istniejących konstrukcji przęseł na nowe,
  • montaż i demontaż konstrukcji odciążających na remontowanych obiektach,
  • wymiana i naprawa izolacji na mostach i wiaduktach,
  • montaż i demontaż konstrukcji odciążających na remontowanych obiektach,
  • wymiana mostownic,
  • wymiana nitów i wyeksploatowanych części konstrukcji stalowych,
  • naprawa, wymiana chodników drewnianych i stalowych,
  • wbijanie ścianek szczelnych i pali,
  • naprawa ciosów i reprofilacja ław podłożyskowych,
  • wymiana i konserwacja łożysk,
  • naprawa przyczółków i filarów,
  • przebudowa przepustów i ich naprawa,
  • wykonanie i naprawa odwodnienia obiektów mostowych,
  • naprawa i utrzymanie stożków na obiektach mostowych np. systemem GEOWEB,
  • usuwanie awarii obiektów inżynieryjnych (przepustów, mostów, wiaduktów, ścian oporowych).

3. Inwestorstwa zastępczego (kompleksowego zarządzania danym zleceniem, tj.: uzyskanie pozwolenia na budowę, organizowanie przetargów we własnym imieniu na opracowanie dokumentacji, wykonawstwo).

4. Wynajmu: podbijarek torowych i rozjazdowych, oczyszczarek podsypki, profilarek i zgarniarek do podsypki, żurawi samochodowych i na podwoziu kolejowym (udźwig do 120 ton), wagonów do przewozu wysiewek, podnośników koszowych.

5. Napraw: maszyn torowych, sprzętu i środków transportowych.

Wykonywane przez nas usługi charakteryzują się:

  • terminowością,
  • najwyższą dokładnością wykonania,
  • solidnością,
  • najlepszą ceną w stosunku do konkurentów,
  • szybkim czasem wykonania,
  • odpowiedzialnością za wykonaną usługę,
  • najwyższą jakością.

 

Nasza oferta jest dobierana indywidualnie wg potrzeb, analiz i zamówień.
Zawsze starannie, zawsze na najwyższym poziomie.
A wszystko tworzone jest po to, by dawać satysfakcję, by budować lepszą kolej.

oferta_pnuik

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *